DOGTRACKS AB PERSONUPPGIFTSPOLICY

Senast uppdaterad 23 mars 2021

Vi värdesätter det förtroende som du ger oss genom att dela dina personuppgifter med oss. DOGTRACKS AB (vidare kallat DOGTRACKS) tar din integritet på allvar och är engagerad i att hantera dina personuppgifter på ett sätt som är rättvist och värd detta förtroende. DOGTRACKS kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information från missbruk och hålla den säker. Vi anser att det är viktigt att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Därför uppmuntrar vi dig att läsa denna Personuppgiftspolicy noggrant.

SAMMANFATTNING

Denna Personuppgiftspolicy förklarar vilka typer av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder och skyddar den informationen:
Omfattning
Vilka vi är
Personuppgifter vi samlar in
Vad vi gör med dina personuppgifter
Hur vi delar dina uppgifter
Cookies, Analytics och personalisering
Sociala media
Om du är under 16 år
Internationella dataöverföringar
Säkerhet
Datalagring
Dina rättigheter
Andra webbplatser
Ändringar av policyn
Dataskyddsombud - kontakt och frågor

OMFATTNING

Denna Personuppgiftspolicy gäller all personlig information som samlas in och används av oss när du skapar ett DOGTRACKS-konto, när du besöker eller använder webbplatser, applikationer, webbutiker, online, mobil, butik eller andra tjänster från DOGTRACKS ('Tjänster'), när du köper våra produkter i våra butiker, deltar i evenemang eller tävlingar från DOGTRACKS eller interagerar med oss via sociala medier eller på annat sätt. I denna Personuppgiftspolicy avser 'personuppgifter' all information genom vilken vi kan identifiera dig, vilket beskrivs närmare nedan i 'Personuppgifter vi samlar in'.

VILKA VI ÄR

DOGTRACKS är ett internationellt företag med huvudkontor i Sverige. DOGTRACKS grundades på tron att spårning är ett av de bästa sätten att aktivera och träna din hund / hundar. Våra varumärken inkluderar DOGTRACKS.

DOGTRACKS AB, Orkestergatan 14, 252 71 Råå, Sverige ansvarar för användningen av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Informationen vi samlar in om dig när du köper våra produkter eller använder våra tjänster kan innehålla följande (gemensamt benämnt: ”personuppgifter”).

ALLMÄN:

Dina kontaktuppgifter. Ditt namn, postadress och andra kontaktuppgifter, till exempel ditt telefonnummer och e-postadress.
Dina kontodata och elektroniska identifieringsuppgifter (inklusive uppgifter som läggs till dem). Ditt DOGTRACKS-konto och annan elektronisk identifieringsinformation (som IDFA, GAID, IP-adress, MAC-adress) och de uppgifter du lägger till i ditt DOGTRACKS-konto, till exempel ditt lösenord, ditt födelsedatum, ditt kön, ditt språk , tidszonen du bor i, din bild och annan information som du kan dela med oss.
Information om din användning av våra onlinetjänster. Detta kan innehålla uppgifter om sidorna du besöker, de produkter och tjänster du gillar och innehållet i din övergivna kundvagn.
Dina köp online. Uppgifterna vi samlar in om du köper en produkt eller använder en tjänst online, till exempel beloppet och datumet för ditt köp, den produkt du köper eller tjänsten du använder, webbplatsen eller appen genom vilken du gör ditt köp, betalningsmetod, betalningsstatus, rabatt, leveransmetod och leveransadress.
Dina fritidsaktiviteter, intresse och evenemang. Detta inkluderar information om evenemang vi organiserar eller sponsrar, inklusive ditt intresse för och registrering till dessa evenemang (inklusive datum och plats för evenemanget och dina personliga mål), samt din anledning till spårning, oavsett om du föredrar att spåra ensam eller med vänner och vilka andra sporter du gillar.
Din spårningsinformation. Spårningsdata som du fyller i eller genererar genom användning av våra tjänster eller som du importerar från andra appar eller tjänster från våra partners eller tredje parter, inklusive din spårningsupplevelse och nuvarande spårningsförmåga, ditt spårningsmål, prestanda (distans och spårtid, poster), din typ av spårning.
Dina uppgifter om tävlingar. Uppgifterna vi samlar in om du deltar i en tävling. Dina recensioner. De åsikter, upplevelser, preferenser och intressen och produkt- eller evenemangsrecensioner som du publicerar på våra webbplatser eller delar med oss online eller via sociala medier, till exempel dina erfarenheter och tips angående redskap, din tävlingsdag och ditt träningsschema.
Dina kommunikationsdata. Dina förfrågningar, eventuella klagomål som du har och all annan information som vi får om vi kommunicerar med dig via e-post, online eller via sociala medier.

SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER:

Vi samlar också in information som du frivilligt tillhandahåller oss angående din hund(ar). Dessutom, när vi använder våra tjänster, kan vi också samla in och använda exakt information om din plats, till exempel GPS, accelerometer, din spårningsväg (inklusive exakt platsinformation som visar din geografiska position).

Vi använder endast hund-, spårnings- och platsuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss och sådant endast med ditt tidigare samtycke eller under din ledning för att göra det och endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Du kan vägra eller återkalla ditt samtycke när som helst, som beskrivs nedan (se ”Dina rättigheter”).

VAD VI GÖR MED DIN PERSONUPPGIFTER

DOGTRACKS samlar in och använder dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. Observera att i den mån DOGTRACKS redan innehåller information om dig kan DOGTRACKS använda den informationen för samma ändamål.

För genomförandet av vårt avtal med dig:
För att hantera och hantera dina inköp och för att förse dig med de tjänster du begärde från oss, inklusive hantering av dina förfrågningar, använder vi dina kontaktuppgifter, ditt konto och elektronisk identitetsinformation, information om dina inköp, information om dina fritidsaktiviteter, intresse och händelser, information om din spårningsinformation, dina tävlingsdata, din kommunikationsdata och - efter ditt samtycke till din platsinformation.

För att följa en rättslig skyldighet som DOGTRACKS är föremål för: All information som nämns ovan i avsnittet ”Personuppgifter som vi samlar in” kan användas för att upprätthålla lämpliga affärsposter, för att följa lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter och för att följa tillämpliga lagar och förordningar eller som på annat sätt krävs enligt lag.

För våra legitima kommersiella intressen:
Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka nyhetsbrev eller allmänt marknadsföringsmaterial samt enkäter om produkter och tjänster du har köpt. När som helst kan du välja att inte ta emot sådant marknadsföringsmaterial genom att följa instruktionerna i all kommunikation du får från oss. Du kan också styra dessa inställningar i dina profilinställningar och enhet. Vi kommer att använda de personuppgifter som nämns ovan i avsnittet ”Personuppgifter vi samlar in” för att förbättra våra produkter och tjänster såväl som för att förstå våra kunder både aggregerat och individuellt. För att göra det kan vi kombinera de uppgifter vi har fått om dig från olika DOGTRACKS-enheter som har samlat in dina personuppgifter (om tillämpligt). Detta innebär också att vi analyserar din användning av våra produkter och tjänster och vi använder denna information för att förbättra våra produkter och tjänster och för att ge dig en bättre användarupplevelse (t.ex. analyserar vi vilka webbsidor du besöker, vilka produkter och tjänster du använder och som hur du använder dessa produkter och tjänster, vilket gör det möjligt för oss att skapa personliga profiler och att bedöma vad som kan vara intressant för dig, vilka rekommendationer vi kan ge dig när du köper våra produkter eller använder våra tjänster (till exempel baserat på dina tidigare köp och användning av våra tjänster)). Att skapa sådana personliga profiler för våra kunder gör det också möjligt för oss att skicka marknadsföringsmaterial som direkt relaterar till din användning av våra produkter och tjänster om du har valt att ta emot sådant material.

Vi kan också berika dina personuppgifter med data från andra källor från tredje part, till exempel väderprognoser baserat på din plats (förväntad temperatur, luftfuktighet, vind) och trafikprognoser (risk för luftföroreningar), till exempel för att ytterligare anpassa din spårningsplan, låter dig anpassa ett specifikt spår till de konkreta omständigheterna eller ge dig mer detaljerad information om dina spår.

De personuppgifter som nämns ovan i avsnittet ”Personuppgifter vi samlar in” kan också användas av DOGTRACKS:
att generera aggregerad statistik om användarna av våra produkter och tjänster;
att hjälpa till med säkerhet och förebyggande av bedrägerier;
för systemintegritetsändamål (förhindra hacking, fusk, skräppost etc.);
för att påminna dig per e-post om din övergivna kundvagn eller skicka en orderbekräftelse;
för att underlätta vår affärsverksamhet, för att driva företagets policyer och rutiner;
för att göra det möjligt för oss att slå samman, sälja, förvärva eller överföra tillgångar; och
för andra legitima affärsändamål som tillåts enligt tillämplig lag.
Användning av information baserat på ditt samtycke:

Vi kan använda de personuppgifter som nämns ovan i underavsnittet "Särskilda kategorier av personuppgifter" (dvs. hunddata och platsinformation) för de ändamål som anges i denna DOGTRACKS Personuppgiftspolicy men vi kommer bara att göra det efter att vi har fått ditt samtycke till detta.

Vi kan använda dina personuppgifter som nämns ovan i avsnittet "Personuppgifter vi samlar in" för marknadsföringsändamål baserat på dina profiler via e-post, SMS, andra elektroniska medel eller på annat sätt, men vi kommer att göra det först efter att vi har fått ditt samtycke att göra så.

Vi använder också dina personuppgifter som nämns ovan i avsnittet ”Personuppgifter vi samlar in” baserat på ditt samtycke, om du prenumererar på att få våra nyhetsbrev eller deltar i våra undersökningar.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke; se avsnittet Dina rättigheter nedan.

HUR VI DELAR DINA DATA

Vi kan dela dina personuppgifter med följande parter:
Datakontrollanter inom DOGTRACKS. Tjänsteleverantörer och processorer. Vi engagerar tredjepartsleverantörer, agenter, tjänsteleverantörer och anslutna enheter för att tillhandahålla tjänster till oss för vår räkning, såsom support för den interna verksamheten på våra webbplatser, onlinebutiker (inklusive betalningsbehandlare och tredje parter vi använder för att skicka dina beställningar till din hemadress), tjänster (t.ex. bearbetning av teknisk support), såväl som relaterade offlineproduktsupporttjänster, datalagring och andra tjänster. När de tillhandahåller sina tjänster kan de komma åt, ta emot, underhålla eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Våra avtal med dessa tjänsteleverantörer tillåter inte användning av din information för sina egna (marknadsförings) ändamål. I överensstämmelse med gällande juridiska krav vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att kräva att tredje part på ett tillfredsställande sätt skyddar dina personuppgifter och endast behandlar dem i enlighet med våra instruktioner.

Partners.
Ibland erbjuder DOGTRACKS dig en tjänst eller applikation i samarbete med partners. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till dessa partners, men bara där du har samtyckt till eller begärt att vi gör det. Om du vinner en tävling eller utdelning kan vi avslöja vinnarnas namn online. Vi kan också dela din information med tredjepartspartners och medsponsorer, där det är relevant; i sådana fall kommer vi att tydligt meddela dig om delningen, och du kommer att ha valet att inte delta eller på annat sätt invända mot sådan delning.

Tredje part i händelse av rättsliga krav.
Vi kan också avslöja dina personuppgifter om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller att det är rimligt nödvändigt för att följa rättsliga processer; när vi anser det nödvändigt eller lämpligt att lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, såsom att utreda faktiskt eller misstänkt bedrägeri eller brott mot lag, säkerhetsbrott eller brott mot denna integritetspolicy; att svara på alla anspråk mot oss; och för att skydda DOGTRACKS, våra kunders eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

Företagstransaktion.
Dessutom kan information om våra kunder, inklusive personuppgifter, avslöjas som en del av fusion, försäljning, överföring av DOGTRACKS tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse.

Med samtycke.
Vi kan också avslöja information om dig, inklusive personuppgifter till andra tredje parter, där du har samtyckt till eller begärt att vi gör det.

Trots något annat i denna Personuppgiftspolicy kan vi dela samlad eller avidentifierad information med tredje part för forskning, marknadsföring, analys och andra ändamål, förutsatt att sådan information inte identifierar en viss individ.

COOKIES, ANALYSER OCH PERSONALISERING

Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares datorer och som kan användas för att följa vad en besökare gör på webbplatsen. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies, transparenta GIF / pixeltaggar, JavaScript, lokal lagring, loggfiler och andra mekanismer för att automatiskt samla in och registrera information om dina surfaktiviteter och användning av tjänsterna. Vi kan kombinera denna "aktivitetsinformation" med andra personuppgifter som vi samlar in om dig.

Generellt använder vi denna aktivitetsinformation för att förstå hur våra tjänster används, spåra buggar och fel, förbättra våra tjänster, verifiera kontouppgifter, tillåta inloggningar, spåra sessioner, förhindra bedrägeri och skydda våra tjänster samt för riktad marknadsföring och reklam, för att anpassa innehåll och för analysändamål.

Vi använder bara cookies om du har gett ditt samtycke. Om du inte samtycker till användningen av cookies kan du blockera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också konfigurera webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Tidigare lagrade cookies kan också raderas via webbläsaren. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten vara begränsad på vissa webbplatser.

SOCIALA MEDIA

När du deltar i olika socialamedier som Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, etc., bör du känna till och förstå verktygen från dessa webbplatser som gör att du kan välja hur du delar personuppgifterna i dina sociala medieprofiler.

DOGTRACKS är bundna av dessa tredje parts sekretesspolicyer eller policyer, så vi uppmuntrar dig att läsa tillämpliga sekretessmeddelanden, användarvillkor och relaterad information om hur dina personuppgifter används i dessa sociala medier.

Beroende på de val du har gjort angående dina inställningar på olika socialamediasidor (och / eller i kombination med dina inställningar på DOGTRACKS-sidorna) kan vissa personuppgifter delas med DOGTRACKS om dina onlineaktiviteter och sociala medieprofiler (t.ex. intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foto, kommentarer och innehåll som du har lagt upp / delat etc.).

OM DU ÄR UNDER 16 ÅR

Våra onlinetjänster riktar sig inte till barn under 13 år. Om du tror att vi har samlat in information om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss (se ”Dataskyddsombud - kontakt och frågor” nedan) så att vi kan ta en lämpliga steg för att radera sådan information.

Om du är minst 13 år men under 16 år begär du din förälders eller vårdnadshavares samtycke innan du ger oss personliga uppgifter om dig själv. Din förälder eller vårdnadshavare ska kontakta DOGTRACKS som ansvarar för att använda dina personuppgifter och förse oss med deras namn, e-postadress och all annan identifierande information som vi kan begära. DOGTRACKS behöver denna information för att verifiera att de har gett nödvändigt samtycke. Vi kan följa upp via telefon eller på annat sätt under vissa omständigheter. Om du är minst 13 år men under 16 år ska du inte kontakta oss eller ge oss några personuppgifter förrän efter att din förälder eller vårdnadshavare har skickat oss ett e-postmeddelande som samtycker till din kontakt och tillhandahållande av sådan information.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi överför och behandlar alla personuppgifter som du lämnar till oss till andra länder än ditt hemland. Lagarna i dessa länder kanske inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter. DOGTRACKS kommer därför att försöka se till att alla adekvata skyddsåtgärder finns och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådan överföring. Mer specifikt för data som överförs från EU till länder utanför EU använder DOGTRACKS Intra Group Data Transfer Agreement baserat på EU-modellklausuler.

SÄKERHET

DOGTRACKS kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas ordentligt med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller felaktig förstörelse och förlust. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som krävs för ovanstående ändamål eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att lösa eventuella tvister.

UPPBEVARING AV DATA

DOGTRACKS behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att tillfredsställa det syfte för vilket de samlades in och användes (till exempel för den tid som krävs för att vi ska skicka dig de nyhetsbrev du prenumererar på, för att ge dig kundservice, svara på frågor eller lösa tekniska problem, etc.), såvida inte en längre period är nödvändig för våra juridiska skyldigheter eller för att försvara ett rättsligt krav.

Om du har skapat ett DOGTRACKS-konto hos oss raderar vi det kontot och dina personuppgifter på din begäran eller 30 dagar efter att det har blivit inaktivt. Vi kommer att betrakta ditt konto som ”inaktivt” när du inte har använt ditt DOGTRACKS-konto under en period av två år. Innan ditt konto blir inaktivt meddelar vi dig att du använder ditt DOGTRACKS-konto för att förhindra att ditt konto är inaktivt. När vi avbryter ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas, med undantag för dina kontodata och din spårningsinformation om du använder Dogtracks-appen, vilken information kommer att sparas i ytterligare fyra år efter att ditt konto blir inaktivt (såvida du inte ber oss att ta bort dina uppgifter tidigare). Om vi behöver lagra vissa typer av dina personuppgifter under en längre period på grund av lagkrav kommer vi också att lagra sådan information i enlighet med de obligatoriska perioderna.

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter angående dina personuppgifter: rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt att begränsa databehandling, rätt att invända mot profilering och din rätt till dataportabilitet. Om du vill kontakta oss angående någon av dessa rättigheter, klicka här (mailto: support@dogtracks.se)

I den utsträckning vi förlitar oss på våra legitima intressen för att använda dina personuppgifter har du också rätt att motsätta dig sådan användning (såvida vi inte antingen kan visa övertygande legitima skäl för användningen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller där vi behöver behandla uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk).

Utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad kommer vi att svara på din begäran att åberopa dina rättigheter i enlighet med tillämplig lag.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att ta emot marknadsföringskommunikation genom att följa instruktionerna i all marknadsföringskommunikation. Du kan också kontrollera dessa inställningar i dina profilinställningar. DOGTRACKS slutar då att tillämpa forskningsresultaten på dig på individuell nivå och kommer att sluta skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Om du vill återkalla ditt samtycke till DOGTRACKS med hjälp av din spårinformation eller platsinformation kan du skicka ett e-postmeddelande till DOGTRACKS som ansvarar för att använda dina personuppgifter (mailto: support@dogtracks.se). Du kan också styra dessa inställningar i dina profilinställningar och enhet.

Om du har en fråga eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till DOGTRACKS som ansvarar för att använda dina personuppgifter (mailto: support@dogtracks.se). Alternativt kan du lämna in ett klagomål till en datatillsynsmyndighet.

ÖVRIGA HEMSIDOR

Våra webbplatser och mobilapplikationer innehåller länkar till tredjepartswebbplatser; om du följer dessa länkar lämnar du våra webbplatser och mobilapplikationer. Medan dessa tredjepartswebbplatser väljs med omsorg kan DOGTRACKS inte ta ansvar för dessa organisationers användning av dina personuppgifter. Mer information finns i sekretesspolicyn för den webbplats du besöker (om ett sådant uttalande tillhandahålls).

FÖRÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kan ändra denna Personuppgiftspolicy då och då genom att publicera den uppdaterade versionen av Personuppgiftspolicyn på våra webbplatser och applikationer. Vi kommer att ge dig rimliga meddelanden på våra webbplatser om alla väsentliga förändringar. ”Gäller från” högst upp i denna policy anger när sådana ändringar träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att besöka ofta för att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.

INFORMATIONSSKYDD - KONTAKT OCH FRÅGOR

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta DOGTRACKS dataskyddsombud (mailto: support@dogtracks.se).