Användarvillkor

Senast uppdaterad 23 mars 2021

Alla delar av dessa användarvillkor som enligt sin natur ska överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, avsnitten med titeln Användarinnehåll, ersättning, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning och allmänt.

INTRODUKTION

Dogtracks.se-webbplatsen och mobilapplikationen är en online-mekanism för att spåra, hantera och dela alla dina spårningsaktiviteter. Den tillhandahålls av DOGTRACKS AB ("oss" eller "vi" eller "vår" eller "DOGTRACKS"), i tillsammans med våra partners, tjänsteleverantörer, sponsorer eller andra dotterbolag. För att vi på ett säkert och ansvarsfullt sätt ska kunna hantera den här webbplatsen för alla våra användare är din användning av den här webbplatsen föremål för vissa villkor. Villkoren nedan ("Användarvillkor") gäller för din användning av de tjänster och funktioner som tillhandahålls på eller via Dogtracks.se-webbplatsen och mobilapplikationen ("Tjänsterna").

Genom att komma åt och använda tjänsterna erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor har du inte behörighet att använda tjänsterna. Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst och sådan ändring kommer att gälla när vi publicerar dem till tjänsterna.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna möjliggör leverans av programvara, text, grafik, bilder, video, ljud, data och annat material (tillsammans kallat "Innehållet"). Innehållet kan ägas av oss eller kan tillhandahållas genom ett avtal vi har med andra, inklusive andra användare av tjänsterna, eller våra partners, sponsorer eller dotterbolag. Innehållet skyddas av upphovsrätt under både svenska och utländska lagar. Obehörig användning av innehållet kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar. Du har inga rättigheter till eller till innehållet och du får inte använda innehållet förutom vad som är tillåtet enligt dessa användarvillkor. Ingen annan användning är tillåten utan föregående skriftligt medgivande från oss eller ägaren av innehållet. Du måste behålla alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som finns i originalinnehållet på alla kopior du gör av innehållet. Du får inte sälja, överföra, tilldela, licensiera, underlicensiera eller modifiera innehållet eller reproducera, visa, offentligt utföra, göra en derivatversion av, distribuera eller på annat sätt använda innehållet på något sätt för något offentligt eller kommersiellt ändamål, utom för att utnyttja funktioner i tjänsterna som enligt sin natur innebär publicering eller delning av innehåll med allmänheten. Om du bryter mot någon del av dessa användningsvillkor upphör ditt tillstånd att komma åt och / eller använda innehållet och tjänsterna automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har gjort av innehållet.

Olika företags-, produkt- och tjänstenamn som visas på tjänsterna kan vara varumärken eller servicemärken som ägs av andra ("Tredjepartsvarumärken"). Din användning av tjänsterna ska inte tolkas som att du underförstått ge någon licens eller rätt att använda något tredjepartsvarumärke som visas på dessa tjänster. Tredjepartsvarumärken får inte användas för att skämma ut någon tillämplig tredjepart, någon av deras produkter eller tjänster eller på något sätt som enligt vår rimliga bedömning kan skada någon goodwill i Tredjepartsvarumärkena.

Tjänsterna kan inkludera åtkomst till länkar till och innehåll och data från tredjepartswebbplatser ("Externa tjänster"). Dessa länkar, innehåll och data tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig och inte som en rekommendation, sponsring eller rekommendation av oss om innehållet på sådana externa tjänster. Innehållet i sådana externa tjänster utvecklas och tillhandahålls av andra. Dessutom möjliggör tjänsterna åtkomst till innehåll som publiceras, lagras eller visas i riktning från användare av tjänsterna, för vilka vi inte kan ta något ansvar eller ansvar för.

Tjänsterna är endast avsedda för personligt bruk och får inte användas i samband med kommersiella aktivieter utom de som är specifikt godkända av oss. Följande aktiviteter är uttryckligen förbjudna:
(i) samla in användarnamn och / eller e-postadresser till andra användare på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post eller annan kommunikation,
(ii) all användning av tjänsterna, vilket enligt vår enda bedömning , försämrar tillförlitligheten, hastigheten eller driften av tjänsterna eller någon underliggande maskinvara eller programvara därav,
(iii) användning av webbskrapning, webbskörd eller webbdatautvinningsmetoder från DOGTRACKS även om DOGTRACKS-kontoägaren ger tillstånd; och
(iv) all användning av tjänsterna som är olaglig eller bryter mot dessa användarvillkor.

Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att du är 13 år eller äldre, och om du befinner dig i Europeiska unionen att du är 16 år eller äldre.

Din användning av tjänsterna är, efter eget gottfinnande, föremål för uppsägning när som helst.

ANVÄNDARINNEHÅLL

Tjänsterna kan nu eller i framtiden inkludera funktionalitet för att tillåta att innehåll skickas på användarens initiativ av Tjänsterna ("Användarinnehåll") och värd, delning och / eller publicering av sådant Användarinnehåll. Du förstår att oavsett om sådant användarinnehåll publiceras eller inte, garanterar vi inte någon konfidentialitet med avseende på några bidrag.

Du är ensam ansvarig för användarinnehåll som du skickar in och konsekvenserna av att vi publicerar eller publicerar sådant användarinnehåll. I samband med allt användarinnehåll som du skickar in bekräftar du, intygar och / eller garanterar att:
(i) du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke och tillstånd att använda och auktorisera oss att använda allt patent, varumärke, affärshemligheter, upphovsrättsliga eller annan äganderätt till och till allt användarinnehåll för att möjliggöra inkludering och användning av användarinnehållet på det sätt som planeras av tjänsterna och dessa användarvillkor; och
(ii) du har uttryckligt samtyckt, frisläppande och / eller tillstånd från varje identifierbar individuell person i användarinnehållet att använda namnet eller likheten för varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av användarinnehållet på det sätt som övervägs av tjänsterna och dessa användarvillkor. Genom att skicka användarinnehållet till oss beviljar du oss härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar licens för att använda, reproducera, distribuera, förbereda derivatverk av, modifiera, visa och utföra alla eller alla del av Användarinnehållet i samband med vår tillhandahållande av Tjänsterna och vår (och våra efterträdares) verksamhet, inklusive utan begränsning för att marknadsföra och distribuera en del av eller hela Tjänsterna (och härledda verk därav) i alla mediaformat och via samtliga mediakanaler. Du beviljar härmed också varje användare av tjänsterna en icke-exklusiv licens för att få åtkomst till ditt användarinnehåll via tjänsterna, om du har tillåtit sådan åtkomst via dina kontoinställningar och att använda, reproducera, distribuera, förbereda derivat av, visa och utföra sådant användarinnehåll som tillåts genom funktionerna i tjänsterna och enligt dessa användarvillkor. Vi kan behålla kopior av allt användarinnehåll för säkerhetskopiering, säkerhet eller underhåll eller enligt lag.

I samband med användarinnehåll godkänner du vidare att du inte kommer att:
(i) skicka material som är upphovsrättsskyddat, skyddat av affärshemlighet eller på annat sätt omfattas av tredje parts äganderätt, inklusive integritets- och publicitetsrättigheter, såvida du inte är ägaren till sådana rättigheter eller ha tillstånd från sin rättmätiga ägare att lägga upp materialet och att ge oss alla licensrättigheter som beviljas häri;
(ii) publicera falskheter eller felaktiga framställningar som kan skada oss eller någon tredje part;
(iii) skicka in material som är olagligt, obscent, ärekränkande, hotande, pornografiskt, trakasserande, hatliskt, rasiskt eller etniskt anstötligt, eller uppmuntrar beteende som kan betraktas som ett brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar, bryter mot någon lag, eller är annars olämpligt;
(iv) publicera annonser eller begära företag; eller
(v) utge sig för att vara en annan person. Vi stöder inte något användarinnehåll eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks där, och vi avstår uttryckligen allt ansvar i samband med användarinnehåll. Vi tillåter inte upphovsrättsintrångande aktiviteter och intrång i immateriella rättigheter i samband med tjänsterna, och vi kommer att ta bort allt innehåll och användarinnehåll om vi får ett korrekt meddelande om att sådant innehåll eller användarinnehåll bryter mot andras immateriella rättigheter. Vi kan ta bort allt innehåll och användarinnehåll utan föregående meddelande. Vi kan också säga upp din tillgång till tjänsterna om du är fast besluten att vara en upprepad överträdare. En upprepad överträdare är den som har underrättats om intrångsaktivitet mer än en gång och / eller har fått borttaget något användarinnehåll från tjänsterna mer än två gånger. Vi förbehåller oss också rätten att avgöra om innehåll eller användarinnehåll är lämpligt och följer dessa användarvillkor för andra överträdelser än upphovsrättsintrång och överträdelser av immaterialrätt, såsom, men inte begränsat till, pornografi, obscent eller ärekränkande material, eller överdriven längd. Vi kan ta bort sådant användarinnehåll och / eller avsluta din åtkomst för att ladda upp sådant material i strid med dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande.

Om du är upphovsrättsinnehavare eller en agent därav och tror att något användarinnehåll eller annat innehåll bryter mot din upphovsrätt kan du skicka ett meddelande enligt vår upphovsrättsagent (mailto: support@dogtracks.se) med följande skriftliga information:
(i) En fysisk eller elektronisk signatur från en person som har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås kränks.
(ii) Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som påstås ha överträtts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;
(iii) Identifiering av materialet som anklagas för att bryta mot eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller tillgång till vilken ska inaktiveras och information rimligen tillräcklig för att göra det möjligt för tjänsteleverantören att lokalisera materialet;
(iv) Information som är rimligt tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en elektronisk postadress;
(v) Ett uttalande om att du tror i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
(vi) Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under straff för mened, att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås kränks.

Vår utsedda upphovsrättsagent för att ta emot meddelanden om påstått intrång och andra meddelanden som rör användarinnehåll och / eller brott mot dessa användarvillkor (t.ex. brott mot strafflagar) är: E-post: support@dogtracks.se.

ONLINE PERSONUPPGIFTSPOLICY

Din integritet är viktig för oss. För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi ett meddelande som förklarar vår online-informationspraxis och de val du kan göra när det gäller hur din personliga information samlas in och används genom tjänsterna. Vår integritetspolicy online finns tillgänglig på https://dogtracks.se/privacypolicy.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadelösa från och mot alla anspråk, handlingar eller krav, inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska och bokföringsavgifter, som uppstår eller härrör från ditt brott mot dessa användarvillkor eller din uppladdning av, tillgång till , eller användning eller missbruk av innehållet eller tjänsterna. Vi kommer att meddela dig om sådana anspråk, stämningar eller förfaranden och hjälper dig, på din bekostnad, att försvara sådana fordringar, stämningar eller förfaranden. Vi förbehåller oss rätten att ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som är föremål för gottgörelse enligt detta avsnitt. I så fall samtycker du till att samarbeta med rimliga önskemål som hjälper vårt försvar av sådan fråga.

FRISKRIVNING AV GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

VI, VÅRA ASSOSIERADE FÖRETAG, VÅRA PARTNERS OCH VÅRA OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE, AGENTER, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE, LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÖRANDE OM INNEHÅLLET (INKLUSIVT INNEHÅLLARINNEHÅLL), INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DENNA NÖJAKTIGHET, PÅLITLIGHET, FULLFÄRDIGHET, TIDLIGHET ELLER PÅLITLIGHET.

VARKEN VI ELLER VÅRA SAMARBETSPARTNERS ELLER PARTNERS KOMMER ATT VARA FÖREMÅL FÖR ANSVAR FÖR SANNHET, RIKTIGHET, ELLER FULLSTÄNDIGHET AV UPPGIFTER SOM GES TILL ANVÄNDAREN AV TJÄNSTERNA ELLER FEL, MISSTAG ELLER MISSLÄGEN I DEN ELLER FÖR FÖRSÄKRINGAR ELLER AVBROTT FÖR FEL ELLER FELORSAK. DU GODKÄNNER ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET PÅ DIN EGEN RISK.

VI LÄMNAR INGEN GARANTI OM ATT TJÄNSTERNA ÄR FELFRIA ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET ÄR FRITT FRÅN DATORVIRUS ELLER LIKNANDE FÖRSTÖRANDE FUNKTIONER. OM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET RESULTERAR I BBEHOV AV SERVICE ELLER ERSÄTTNING AV UTRUSTNING ELLER DATA, ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR DE KOSTNADERNA.

TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET LEVERERAS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" UTAN NÅGRA GARANTIER. VI FRISKRIVER OSS HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIN PÅ TITEL, HANDELSBARHET, ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH PASSANDE FÖR SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, OAVSIKTLIGA OCH FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE VINSTER ELLER SKADOR SOM BEROR PÅ FÖRLORAD DATA ELLER AFFÄRSAVBROTT) SOM BEROR PÅ ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADA (INKLUDERANDE FÖRSUMLIGHET) ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG TEORI, ÖVERSTIGANDE ENHUNDRA SEK, ÄVEN OM A VI HAR RÅDGIVITS OM MÖJLIGHETEN MED SÅDAN SKADA.

TVISTER

Parterna ska göra sitt bästa för att lösa tvister, anspråk, frågor eller meningsskiljaktigheter direkt genom god-tro-förhandlingar, vilket ska vara en förutsättning för att endera parten ska inleda en rättegång eller skiljedom. Förutom tvister som rör DOGTRACKS immateriella rättigheter (såsom varumärken, klädsel, domännamn, affärshemligheter, upphovsrätt och patent). Alla stämningar och skiljeförfaranden ska hanteras av svensk domstol i Helsingborg.

ALLMÄNT

Dessa användarvillkor och alla rättigheter och licenser som beviljas nedan får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av oss utan begränsning.

Dessa användarvillkor regleras av Sveriges interna materiella lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Du samtycker uttryckligen till att underkasta dig den exklusiva personliga behörigheten för den svenska domstolen i Helsingborg. Alla påstådda anspråk eller orsaker till handlingar som du kan ha med avseende på din användning av Tjänsten måste inledas inom ett år efter det påstådda anspråket eller orsaken till åtgärden uppstår. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor visar sig vara i ogiltig av någon domstol som har behörig jurisdiktion, påverkar ogiltigheten av sådan bestämmelse inte giltigheten av de återstående bestämmelserna i användarvillkoren, som kommer att förbli i full kraft och effekt. Alla delar av dessa användarvillkor som enligt sin natur ska överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, avsnitten med titeln Användarinnehåll, ersättning, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning och allmänt. Underlåtenhet av oss att agera på eller genomdriva någon bestämmelse i användarvillkoren tolkas inte som ett avstående från den bestämmelsen eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Inget avstående kommer att gälla mot oss såvida det inte görs skriftligt, och inget sådant avstående kommer att tolkas som ett avstående i något annat eller senare fall. Med undantag för vad som uttryckligen överenskommits av oss och dig, utgör dessa användarvillkor hela avtalet mellan dig och oss med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, vare sig det är skriftligt eller muntligt, mellan parterna med avseende på ämnet. Avsnittsrubrikerna tillhandahålls endast för enkelhets skull och kommer inte att ges någon laglig vikt. Dessa användarvillkor kommer att gälla till förmån för våra efterträdare, tilldelare, licensinnehavare och underlicensgivare.

AVGIFTER FÖR DOGTRACKS ÅRSSERVICE

Om du registrerar dig för DOGTRACKS-tjänstens årliga prenumerationsplan kommer du att bli föremål för årliga prenumerationsavgifter i enlighet med betalningsplanen och relaterad information ("BETALNINGSPLANEN"). Du kommer att behöva skicka in betalning årligen i förväg för att få tillgång till DOGTRACKS-tjänsten. Åtkomst till DOGTRACKS-tjänsten kommer att inaktiveras tills betalning mottagits. Avgifter faktureras årligen löpande och återkommande även om du inte aktivt använder DOGTRACKS-tjänsten.

AVBETALNINGSPLAN; RABATTER

Du är ansvarig för att se över betalningsplanen då och då och hålla dig medveten om de avgifter som debiteras av oss och eventuella rabatter. Betalningsplanen, inklusive abonnent eller eventuella rabatter, kan ändras när som helst efter eget gottfinnande. Vi kommer att använda goda ansträngningar för att meddela dig innan effektiviteten av någon betydande ändring av avgiftsschemat.

BETALNING

Betalning för DOGTRACKS-tjänsten sker via Apple App Store eller Google Play Store. Avgifter betalas i lokal valuta. Du bemyndigar härmed oss att debitera ditt kreditkort för sådana belopp regelbundet månadsvis eller årligen från början av din prenumeration och fortsätter tills ditt konto avslutas. Om vi av någon anledning inte kan utföra automatisk betalning via ditt kreditkort kommer vi att försöka meddela dig via e-post och din prenumeration kommer att inaktiveras tills betalningen har mottagits. Belopp som betalats för DOGTRACKS-tjänsten, inklusive förskottsbetalningar, återbetalas inte.

BETALNINGSPLAN

Ditt avgiftsschema finns i ditt Apple App Store-konto eller Google Play-konto. Avgiftsschemat visar uppskattat nästa faktureringsdatum och belopp för din DOGTRACKS-tjänst visas.